Menu
کاربرد نرم افزار R در آنالیز تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت

مدرس: دکتر زهراوی
مکان : پژوهشگاه ملی ژنتیک
زمان : 21 اردیبهشت ماه سال 1397 از ساعت 8 صبح الی 17
ظرفیت : 20 نفر
هزینه ثبت نام: دانشجوئی 100 هزار تومان و غیر دانشجوئی 140 هزار تومان

پوستر کارگاه

ثبت نام در کارگاه
نقشه یابی ارتباطی

مدرس: دکتر بابک عبداللهی
مکان : پژوهشگاه ملی ژنتیک
زمان : 22 اردیبهشت ماه سال 1397 از ساعت 8 صبح الی 17
ظرفیت : 20 نفر
هزینه ثبت نام: دانشجوئی 100 هزار تومان و غیر دانشجوئی 140 هزار تومان

پوستر کارگاه

ثبت نام در کارگاه
چگونگی کشف microRNA های جدید: اثبات بیوانفورماتیکی و تایید عملی

مدرس: گروه دکترمولی
مکان : دانشگاه تربیت مدرس
زمان :20 و 21 اردیبهشت ماه سال 1397 از ساعت 8 صبح الی 17
ظرفیت:25 نفر
هزینه ثبت نام: دانشجوئی 200 هزار تومان و غیر دانشجوئی 280 هزار تومان

پوستر کارگاه

ثبت نام در کارگاه
سکانس کردن نسل بعدی ( Next Generation Sequencing ) : آنالیز داده ها

مدرس: دکترفقیهی
مکان : دانشگاه تربیت مدرس
زمان 22 اردیبهشت ماه سال 1397 از ساعت 8 صبح الی 17
ظرفیت:20 نفر
هزینه ثبت نام: دانشجوئی 250 هزار تومان و غیر دانشجوئی 280 هزار تومان


ثبت نام در کارگاه
باستان شناسی مولکولی - ژنتیکی

مدرس : دکتر محمود تولایی،دکتر احمدی،دکتر رمضانی،علی محمدی،پیمان زرگری
مکان : مرکز ژنتیک نور
زمان :21 و 22 اردیبهشت ماه سال 1397 از ساعت 8 صبح الی 16
ظرفیت:25 نفر
هزینه ثبت نام: دانشجوئی 100 هزار تومان و غیر دانشجوئی 120 هزار تومان

پوستر کارگاه

ثبت نام در کارگاه
تست های مولکولی و مهندسی ژنتیک (عملی)

مدرسین : دکتر جمشید مولائی - دکتر اصغر پارسائی
سرفصل ها
✅ طراحی پرایمر
✅ بیوانفورماتیک
✅ استخراج DNA
✅ ساخت cDNA
✅ Realtime PCR
✅ آنالیز بیان ژن با نرم افزار REST
کار با دستگاه های:
PCR
RT-PCR
Realtime PCR
مکان : آزمایشگاه پارس ژن پژوه
زمان :20 و 21 و 22 اردیبهشت ماه سال 1397 از ساعت 8 صبح الی 17
ظرفیت:25 نفر
هزینه ثبت نام: دانشجوئی 400 هزار تومان و غیر دانشجوئی 480 هزار تومان

لطفا هر فرد روپوش تمیز آزمایشگاهی همراه داشته باشد.

 

پوستر کارگاه

ثبت نام در کارگاه
photo_2018-04-06_20-45-17 photo_2018-04-06_20-45-20 photo_2018-04-06_20-45-24 photo_2018-04-18_14-53-11 photo_2018-04-18_14-53-17
دی ان ان